PROFIL SPOLEČNOSTI

IZOSERVIS spol. s.r.o. je stavební společnost, která vznikla sloučením specializovaných firem podnikajících jako fyzické osoby v r. 1992. Předmětem naší činnosti jsou stavební práce, které jsou nezbytné k rekonstrukci, údržbě či k výstavbě Vašeho objektu.

Vedení firmy, spolupracuje s předními soudními znalci a významnými projekčními ateliery.

Jsme vybaveni kvalitní technikou odpovídající dodávaným pracím, vlastní dopravou a stavební mechanizací. Naši pracovníci jsou pravidelně proškolováni a seznamováni s novými technologickými postupy.

Práce, které nezajišťujeme vlastními pracovníky, pro nás zajišťují firmy dle smluv o dílo, které jsou prověřené dlouhodobou spoluprací a byly vybrány na základě výběrových řízení, kde rozhodujícím kritériem byla kvalita prací v přijatelné cenové úrovni.

Každou zakázku řešíme individuelně, podle požadavků zákazníka. Náš cíl jsou kvalitní služby pro spokojenost klienta. Vizitkou jsou zákazníci, kteří se k nám vracejí. Na provedené dílo poskytujeme záruky.


IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

IČO 48113948
DIČ CZ48113948

Jsme plátci DPH

Zápis v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16546